Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest radca prawny dr Krzysztof Gorazdowski, prowadzący
Kancelarię Radcy Prawnego dr Krzysztof Gorazdowski, ul. Gen. S. Maczka 46/1, 71-050 Szczecin.
(dalej zw. „Kancelarią”);

2. Dane kontaktowe Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; ul. Gen. S. Maczka 46/1, 71-050 Szczecin; nr tel. : +48 603 955 437;

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w celu świadczenia na rzecz podmiotu/klienta usług
prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu
podmiotu/klienta przez Kancelarię przed organami, sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi instytucjami na terenie RP;

4. Kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP,
adres korespondencyjny, niezbędne dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) oraz inne informacje przekazane radcy prawnemu niezbędne do świadczenia pomocy prawnej i wykonania usługi;

5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są
przetwarzane, w szczególności do chwili zakończenia (wygaśnięcia/rozwiązania) umowy zawartej z
podmiotem/klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających
z przepisów prawa;

6. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe podmiotu/klienta mogą być przekazywane przez
Administratora innym podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: –
radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, rzeczoznawcom świadczącym usługi na rzecz
klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii,
księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, telekomunikacyjne (pocztowe) oraz kurierskie;

7. Od chwili przekazania Kancelarii danych osobowych, podmiot/klient ma prawo żądania dostępu,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody
(o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych
osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających;

8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, stanowi jednak warunek niezbędny dla świadczenia usług przez Kancelarię w imieniu podmiotu/klienta;

9. Podmiot/klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa;


10. Radca prawny przetwarzając dane osobowe korzysta z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na
obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta.