Kancelaria nie udziela porad prawnych telefonicznie.

Możliwe jest przesyłanie dokumnetów drogą elektroniczną w celu ich analizy prawnej (pdf), a następnie zajęcie tzw. wstępnego stanowiska prawnego. Po uzyskaniu tego stanowiska Kancelaria przedstawia wnioski i propozycje indywidualnej współpracy (w  szczególności dotyczy to spraw - tzw. kredytów pseudofrankowych), w końcowym etapie zawierana jest umowa współpracy i następuje aktywacja działań prawnych.