• reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z prawem pracy,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy,
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy,
  • opracowywanie i opiniowanie umów o pracę,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,